Musiklek


Individuell & Grupp- undervisning

Musiklek vänder sig till barn i åldern 4-6 år. Med lek, pyssel och sång får barnen utlopp för sin kreativitet och leklust.
Målet är att få positiva känslor till musik som uttrycksmedel och källa till glädje !


Ur innehållet:

  • Sång med betoning på rörelse och gestaltning
  • Röstlek
  • Grundläggande rytm- och gehörsträning
  • Lek och pyssel med noter
  • Rörelse och dans
  • Lek med instrument vid behov

Lektion: 30 minuter, 45 minuter eller 60 minuter

Höstterminens kurs: 15 lektioner/ konserter
Vårterminens kurs: 17 lektioner/ konserter

Kursdatum och lokal:
Start 9 september på Biss Altorp onsdag 15.10 - 15.40
Start i september på Urfjälls Montessoriskola (UMS) tisdagar
Start i september på Nora torg 57 torsdagar

Kurs & kunskap: Individuella lektioner och grupper, inga musikkunskaper krävs

Kursledare: Ragna Fagelund sångpedagog, sångerska, kör- och orkesterdirigent

Kursledare: Helene Eriksson pianist, teoripedagog.

********

Minigrupper

Terminsavgift höst - 2 barn per lektion:
15 x 30 min 5.025 kr per barn
15 x 45 min 5.850 kr per barn

Terminsavgift vår - 2 barn per lektion:
17 x 30 min 5.695 kr per barn
17 x 45 min 6.630 kr per barn

********

Terminsavgift höst - 3 barn per lektion:
15 x 30 min 4.575 kr per barn
15 x 45 min 5.700 kr per barn från

Terminsavgift vår - 3 barn per lektion:
17 x 30 min 5.185 kr per barn
17 x 45 min 6.460 kr per barn

********

Terminsavgift höst - 4 -10 barn i gruppen:
15 x 30 min 4.275 kr per barn
15 x 45 min 5.100 kr per barn

Terminsavgift vår - 4 -10 barn i gruppen:
17 x 30 min 4.845 kr per barn
17 x 45 min 5.780 kr per barn från

Lär ditt barn att tycka om musik redan medan det är litet

Foto: Börje Perrat


Individuella lektioner


Nyhet: Vi utökar lektionsantalet. Nu ingår även en vuxen och en barnbiljett till terminskonserten.

Terminsavgift höst:
15 x 30 minuter 6.750 kr

Terminsavgift vår:
17 x 30 minuter 7.650 kr

Pris för enskild lektion används enbart när eleven börjar mitt i en termin.

Grundpris :
30 minuter 470 kr, 45 minuter 640 kr, 60 min 795 kr.

Enstaka lektioner:
30 minuter 730 kr
45 minuter 975 kr
60 minuter 1.220 kr

********

I maj - juni 2021 erbjuder vi provapåkurser för barn,
3x30 minuter för 1.410 kr

********

Välkommen med din intresseanmälan!
Skriv även en telefonnr så vi kan nå er snabbare.

Anmälan: När era barn har blivit antagna till skolans administration, kan ni registrera det. Anmälan är bindande, men kan överlåtas till ett annat barn. Till registreringssidan