Astrid Lindgrens visor

Körskola för barn 7 år - förstaklassnivå

Ny kurs startar 23 januari
möt Ragna i en lekfull provsjungning innan kursen

Kursen vänder sig till barn som har lust att utveckla sina röster tillsammans med andra. Alla kan sjunga, men att sjunga unisont och med olika röster är en större utmaning.
Målet är att genom lek utveckla barnens röst och gehör så de förbättrar sitt självförtroende och gör sången mera lustfylld.

Se och lyssna på en av Ragnas barnkörer från skivinspelningen ”Ri-ri på Islandshest” med Åssiden skolekor och Erik Bye.

*******

Körskola i Danderyd

Nyhet: Vi utökar lektionsantalet. Nu ingår även en vuxen- och en barnbiljett till terminskonserten.

Provapåkurs (maj/juni): 3 x 30 minuter
+ en individuell sånglektion 15 minuter

Nästa provapåkurs maj 2020

Höstterminens kurs: 15 lektioner/konserter
Vårterminens kurs: 17 lektioner/konserter

********

Ur innehållet:

Sångteknik övar vi genom en mer avancerad ljudlek än i preparandgruppen.
Barnkören fortsätter att göra ljud som påverkar andningsteknik, lär sig att behärska olika röstregister och klangmöjligheter.
Barnkören jobbar med kroppen så den skall vara avspänd när vi sjunger. Både andningsmuskulatur, musklerna kring stämbanden och de som påverkar kroppshållningen.
Barnkören använder rörelser och dans som verktyg. Allt är en enda kul lekstund fylld med allvar och skratt. Vi sjunger även lite ”vanliga” övningar.

Barnkören börjar på sin gehörsträning med dur-skala där barnen i första hand skall lära sig grundtonen, komma ihåg toner och kunna upprepa dessa. För detta har vi en speciell lek. Detta är även ett första steg för att läsa och skriva noter. Vi lär oss att höra skillnad på små och stora sekunder (halva och hela toner) och även att sjunga dessa.

Rytmerna lär vi oss först genom att härma rytm-mönster och rytm-ord efter dirigenten.Vi läser nya sånger med rytm-ord.
Barnkören börjar att läsa och skriva noter.

Barnkören sjunger i tonarter som är anpassade till barnens stämband.

********

Välkommen med dina frågor!

Har du lust att sjunga Pippis visa?

Pippi Långstrump

Plats: Opus Nordens studio Nora Torg 57 Danderyd

Torsdagar: kl. 17:00-17:30

Deltagare: Minst 5 personer. Inga sångkunskaper krävs. Barnen i gruppen skall ha samma nivå. En lekfull provsjungning hos Ragna. Då kan barnen titta på lokalerna och möte Ragna i lugn och ro. Allt baseras på lek.

Provapåkurs avgift per barn:
3 x 30 minuter 990 kr

Terminsavgift höst per barn:
15 x 30 minuter 4.275 kr
Terminsavgift vår per barn:
17 x 30 minuter 4.845 kr

Kostnader för noter tillkommer

Kursledare: Ragna Fagelund sångpedagog, sångerska, kör- och orkesterdirigent

Anmälan: via mail eller post, klicka här. Anmälan är bindande, men kan överlåtas till andra

********