Körskola för barn och ungdomar 6-20 år

Vi startar en ny kör för 15-20 åringar i Upplands-Bro i slutet av oktober, lokal UBG spegelsalen.  Anmäl er till nya kören här via Studyalong Läs mer om ensembler och körer på Barn&ungdomsensemblens sida.

****

I Opus Norden har vi många barn och ungdomar som tränar körsång. Våra grupper är små så att vart och ett av eleverna får mycket uppmärksamhet. Grupperna varierar mellan 4-14 barn. Om nivån är riktig hög kan det vara flera barn. Vi bildar nu även större körer i Upplands-Bro.

Musikskolan startar vecka 2, kan variera lite i olika kommuner.

Vi förbereder inför vår stora Julkonsert bland annat i Djursholms kapell.

Från Sound of Music 23 mars 2019

Från Temakonsert: Sound of Music 2019
Foto: Torbjörn Pettersson

Vi delar in i åldersgrupper så att undervisningen blir anpassad till barnens utveckling. Vi jobbar mycket med sångteknik,
not- och rytmlära och gehörsträning. I Opus Nordens körskola lär vi genom att leka. Vi utforskar möjligheter i rösten och kroppen. Varje lektion blir som en liten gympa-lektion för hjärnan.

Se och lyssna på en av Ragnas barnkörer från skivinspelningen ”Ri-ri på Islandshest”med Åssiden skolekor och Erik Bye.

*******

Körskola i Danderyd och Täby

Ur innehållet:

  • Grundläggande röst- och sångteknik
  • Grundläggande not- och rytmläsning
  • Grundläggande träning i harmonilära
  • Praktisk träning på en blandad repertoar

Deltagare: Danderyd: Minst 4 personer. Täby max 4 personer. Inga sångkunskaper krävs. Barnen i gruppen skall ha samma nivå. Barnen blir placerade efter sånglektionen. Allt baseras på lek.

Kursledare Danderyd: Ragna Fagelund sångpedagog, mezzosopran, kör- och orkesterdirigent
Kursledare Täby: Michaela von Koch operasångare, sångpedagog

********

Höstterminens kurs:
15 lektioner/ konserter Danderyd/Stockholm,
14 lektioner i Täby
13 lektioner i Upplands-Bro
Vårtterminens kurs:
17 lektioner/ konserter Danderyd / Upplands-Bro,
14 lektioner i Täby
14 lektioner i Upplands-Bro

Terminsavgift höst & vår: Se nederst på sidorna för
Danderyd
Täby
Upplands-Bro
Stockholm (övriga kommuner)

Kostnader för noter tillkommer

Biljetter: I Danderyd/ Upplands-Bro ingår även en vuxen och en barnbiljett till terminskonserten.

********

Välkommen med din intresseanmälan!
Skriv även ett telefonnr så vi kan nå er snabbare.

Körskola i Danderyd - Täby - Upplands-Bro

Tider Danderyd: Höstens tider för ensembler är inte fastlagda ännu Tider Täby/Upplands-Bro: se studyalong

Lokaler Danderyd: Opus Nordens studio Nora Torg 57 Lokaler Täby: se studyalong
Lokaler Upplands-Bro:
Scoutvilla- Skolvägen 31

Måndagar Danderyd - tiderna kan ändras till hösten
Alice Tegnér-ensemblen 2:or kl.16:45-17.30

Tisdagar Danderyd:
Barn-ensemblen onsdagar 15:30-16:30
för de som har god sångvana. Provsjungning för de elever som inte har gått hos Ragna tidigare.

Supergruppen 3:or kl.16.30-17.30

Ungdoms- ensemblen från 13 år kl. 17.30-19:00
för de som har god sångvana. Provsjungning för de elever som inte har gått hos Ragna tidigare.

Onsdagar Danderyd - 2020-2021 sånglektioner

Torsdagar Danderyd - tiderna kan ändras till hösten
Astrid Lindgrens-ensemblen torsdagar 17:00-17:30
Lekfull provsjungning hos Ragna.

********

Provapåkurs (maj/juni):
3 x 30 minuter
+ en individuell sånglektion 15 minuter, kr 1.200 kr
Provapåkurs (maj/juni):
3 x 45 minuter
+ en individuell sånglektion 15 minuter, kr 1.365 kr

********

Anmälan: När ni har fått en plats av administrationen kan ni registrera ert barn. Anmälan är bindande, men kan överlåtas till ett annat barn. Till registreringssidan