Fredrik Sjølin - Cellist

I ett hus fyllt av musik, växte Fredrik Sjølin upp. Redan som 6-åring tog han sina första självande stråk på Trondheim kommunala Musik-skolas lånade cello.

Det ingen visste var att Fredrik Sjølin 7 år senare skulle börja sin karriär genom att vinna 1. pris i "Ungdommens sang og strykemesterskap" i Stavanger 1996.

Under åren efter var Fredrik Sjølin solist med flera Norska orkestrar. Fredrik uppträdde även internationellt både som solist och med sin tidligare stråkkvartett "String-Strings"

Fredrik Sjølin har studerat för Torleif Holm och Øyvind Gimse i Norge och Torleif Thedéen på Edsberg Musikinstitut i Stockholm.

2004-5 var Fredrik Sjølin solocellist i Trondheims Symfoniorkester.


Bröllopsmusik från Sönderho i Danmark