Opus Nordens Kompositionsblogg
Lärare: Gustav Lindsten

Vi är stolta över att vi kan erbjuda kompositionsundervisning i Opus Norden. Gustav har redan en elev, men det vore kul om det är fler som vill lära sig att skriva musik.

Det är bra om man kan sitta och hitta på lite melodier och improvisera, men skall man bli riktigt nöjd så är det en massor man kan lära sig av Gustav. T.ex musikalisk form, sats- och harmonilära, orkestrering, instrumentkännedom och estetik.
Vad betyder nu detta kan man undra om man är en vanlig människa. Det tänker vi förklara i denna blogg. Gustavs kompositionstips.

Satslära

Gustavs kompositionstips nr 3

Satslära Satslära är ett sätt att analysera musik så vi förstår varför vissa ackord passar ihop med andra. Hur ska vi tänka när vi lägger till ackord till en melodi? Och vad är det som gör att det låter bra och inte? Varför låter det som det gör?

Film: Gustav Lindsten pratar om, visar och spelar exempel på satslära


När vi jobbar med satslära tittar vi på bakomliggande strukturer i musik som vi kan använda oss av när vi komponerar. Vi kommer i detta kursmoment att ta reda på vad saker som harmoniska funktioner, melodisk analys, intervall m.fl. betyder, och hur vi sedan använder dessa rent praktiskt.

********


Reflektioner för Julkonserten 2017 – Opus Norden

Detta var ju min första gång då jag deltog i Opus Nordens julkonsert, och det var fantastiskt kul.

Gustav undervisar i komposition klicka på bilden och läs mera.

Gustav back stage där han gör iordning inför lunchen
Foto: Katarina Arvidson

Inte bara på grund av möjligheten att få träffa alla föräldrar och medarbetare, men självklart också att få höra alla sina elever spela. Vi har ju alla på ett eller annat sätt upplevt hur nervöst det kan kännas att spela eller att presentera inför en publik. Det är inte alltid så lätt som man tror, men trots det var ni alla modiga. Därtill spelade och sjöng ni alla fantastiskt fint, och jag är som lärare otroligt stolt och glad. Så främst av allt: en stor eloge till alla elever som deltog denna dag!

Celina sjöng Schubert

Celina bjöd på Rosen av Franz Schubert
Foto: Torbjörn Pettersson

Vad jag också tänkte på när jag stod och lyssnade var vilka framsteg som också har gjorts denna termin. Och det är ju mycket arbete bakom. Allt från att få in en bra position redan innan vi slår an en ton till att hålla koll på fingersättning och ljudstyrka när vi spelar. Och framför allt den mängd övning som ligger bakom.

Fri sjöng Jul jul

Erik har många talanger han sjunger för Harald, han spelar piano och han komponerar med Ira som lärare.
Foto: Marie-Louise Pettersson

Eller så kanske det handlar om hur vi noterar på ett tydligt sätt när ett stycke musik skall komponeras. Att instrumentera på ett sätt som får varje instrument i en orkester att samverka på ett intressant vis. Att hitta nya klanger och uttrycksmöjligheter m.m. Oavsett vilken utmaning det gäller så ser jag själv med stor spänning fram emot alla de nya framsteg som vi tillsammans kommer att göra nästa termin. Men innan dess så vill jag kort och gott säga tack till er alla, och önska er en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Gustav till Dramaten

Efter att min kortopera hade framförts under våren 2017 som en del av min examen på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, så tog regissören Wilhelm Carlsson kontakt med mig och undrade om jag skulle vilja komponera musik till en pjäs som han jobbade på som skulle framföras våren 2018 på Dramaten. Mitt svar blev på direkten ja, och jag är nu i full fart med att komponera musik till Budskapet till Maria, en pjäs skriven av författaren Paul Claudel.

Gustav undervisar även i piano

Gustav undervisar även i komposition
Klicka på bilden så kan du få mer information

Handlingen utspelar sig i medeltida Frankrike i en tid då man jobbade med det som jorden gav. Jeanne D'Arc föds och Katedraler byggs, och en berättelse om mirakler och förlåtelse sätts i rörelse.

Musiken är som sig bör väldigt inspirerad av medeltida musik, och jag använder flitigt inspelningar av gamla stränginstrument, flöjter, orglar m.m. för att skapa den atmosfär som dramat behöver för att lyftas upp.

Under den senaste tiden har jag arbetat mycket med inspelningar av olika typer av kyrkklockor, och jag har försökt att hämta ut harmonier och musikaliska verktyg från deras individuella klangfärg som jag sedan kan komma att använda.

Pjäsen kommer att ha premiär på Dramaten den 29:e Mars 2018, och kommer därefter ha flera framföranden efterföljande dagar. och läsa mer.

Om du vill boka biljetter eller veta mer om pjäsen klicka här


********

Harmonilära - Ackord

Gustavs kompositionstips nr 2

I detta delmoment av kompositionskursen tittar vi på hur man analyserar ett stycke musik med harmonik som utgångspunkt.

Film: Gustav spelar olika ackord så du kan lyssna hur det låter

Men vad är harmonik egentligen?
Det kan beskrivas som den stund då två eller flera toner ljuder tillsammans och skapar ett ackord, och hur detta ackordet sedan sätts i relation till andra samklanger.

********

Musikalisk form

Gustavs kompositionstips nr 1

När vi talar om musikalisk form så talar vi om hur ett stycke musik är uppbyggt. Det är ett perspektiv på musik där vi tittar på och analyserar helheten. Hur interagerar musikens olika formdelar med varandra? Finns det moment som återkommer, upprepas eller byts ut?
I kursmomentet musikalisk form tittar vi på saker så som sonatform, fri form, rondoform m.fl.

Film: Gustav Lindsten visar ABA formen med hjälp av
Blinka lilla stjärna där.


Syftet är att öva upp förmågan att analysera ett stycke musik och sedan använda detta till vår fördel när vi själva komponerar. Att härleda verktyg från ett stycke av exempelvis Mozart och sätta det i en helt unik kontext.


********

Gustav undervisar även i piano

Foto: Gustav Lindsten skriver sina kompositionstips.
Klicka på bilden så kan du läsa mer om Gustavs undervisning